Impozantní Negrelliho viadukt je stavitelský skvost, který i dnes nabízí netušené možnosti

Nejstarší pražský most určitě znáte, víte ale, který byl druhý a proč vznikl? Druhým nejstarším pražským mostem je právě Negrelliho viadukt. Most, který spojil Prahu a Drážďany a pomohl tak vpustit do města moderní dobu...

Nejdelší most v Evropě

Negrelliho viadukt byl vybudován v letech 1846 až 1850, kdy byl ještě v létě téhož roku slavnostně uveden do provozu. Jednalo se o vskutku impozantní inženýrské dílo, až do roku 1910 se totiž jednalo o vůbec nejdelší most v Evropě. Mezi Holešovicemi a Karlínem měří viadukt 1 100 metrů a vynášen byl 87 oblouky. Nejedná se však o jediné prvenství, při stavbě byly poprvé použity ve větší míře také parní zvedací stroje, což bylo na svou dobu něco nevídaného. Výjimečný byl i použitý materiál, tedy kámen. Většina obdobných evropských mostů byla totiž stavěna převážně ze dřeva. Potřebný materiál byl dopravován po stále ještě neregulované a splavné Vltavě ze Schwarzenberského lomu, a jak možná někteří tušíte, lom se dnes nachází na dně Orlické přehrady.

Dokonalý náhradník

Původně měl mít stavbu viaduktu na starosti Jan Perner (1815–1845), který si již v českých zemích vybudoval jméno při stavbě trati mezi Prahou a Olomoucí. Perner však předčasně zemřel při nehodě, a tak bylo nutné najít jiného schopného inženýra, který by se mohl takto rozsáhlého projektu ujmout. Nový architekt nemohl být vybrán lépe, stal se jím Alois Negrelli (1799–1858), který se podílel na stavbách dopravních tratí skoro po celé Evropě. Odtud tedy pochází neobvyklé jméno mostu.

Praktické mostní oblouky

Jak je možné vidět z nejstarších vyobrazení, v době dokončení viaduktu se jednalo z velké části o stavbu na tzv. „zeleném plácku“. Dnešní pravidelná zástavba se dostala do těsné blízkosti až v pozdějších letech. Jak se město přibližovalo k viaduktu, začaly se k různým účelům využívat mostní oblouky. Ty se ukázaly být vhodné k mnoha použitím. Na začátku 20. století zde sídlilo již několik menších dílen s dalšími vestavěnými patry. Za zmínku stojí například firma Velox, která hned v několika obloucích provozovala svou Grand Garage, kde mohlo parkovat 50 automobilů a 100 motocyklů. Jednalo se o nejexkluzivnější parkovací stání v celém Rakousko-Uhersku.

Zrekonstruován pro lepší budoucnost

Viadukt však nebyl jen opěvovaným inženýrským dílem… Již na konci 19. století se stal terčem kritiky jakožto masivní překážka v rozvoji města, konkrétně nové zástavby. Jak ale víme z jiných evropských měst, například z Berlína, i takový masivní zásah do uliční sítě města, jako je Negrelliho viadukt, může být snadno převeden v něco prospěšného. A přesně to se nyní v Praze děje. Celý viadukt momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ve které se mimo jiné počítá i s využitím hned několika desítek oblouků pro komerční účely. S velkou pravděpodobností se tedy můžeme, stejně jako ve zmíněném Berlíně, těšit na celou řadu nových restaurací, kaváren, galerií nebo společenských a multifunkčních prostor.

Foto: idnes.cz, viaduktkreativni.cz, aktualne.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.