dřevěnná chata na horách na hypotéku

Hypotéka na rekreační objekt udělá i z vás chalupáře

Říká se: „Co Čech, to chalupář“. Ale zrovna vy tu svoji stále nemáte? Pořiďte si ji na hypotéku. Divíte se, že to jde? Hypotéka na rekreační objekt je možná jak na jeho koupi, rekonstrukci, výstavbu, tak na vypořádání majetkových poměrů.

Staňte se chalupářem

Z průzkumu vyšlo, že 7 z 10 Čechů uvažuje o koupi nebo rekonstrukci chalupy. Proč tolik milujeme chalupaření? V období před rokem 1989 to byl pro mnoho lidí jediný dostupný zdroj rekreace. Rovněž ještě existovala tradiční vesnice, takže se jezdilo z města za babičkou a za dědou do doslova jiného světa. Teď na to s nostalgií vzpomínáme. Řada tzv. Husákových dětí se pak rozhodla z chalupaření udělat permanentní životní styl, a i když se jen málokdo odstěhoval někam na samotu, mnohdy jsme se vrhli alespoň na dobrodružné bydlení v satelitních městečkách. Jenomže to, jak jsme brzy zjistili, má od chalupaření daleko. Vedle svých městských bytů toužíme vlastnit chalupy a užívat si je o víkendech a o dovolené.

Z průzkumu vyšlo, že 7 z 10 Čechů uvažuje o koupi nebo rekonstrukci chalupy.

Chalupa vyřeší naši touhu po relaxaci v přírodě i vlastní zahrádce

Panika šířená médii o nezdravých potravinách z nás dělá balkonové zahrádkáře. Brzy nám však 2 m2 nestačí. Stávající zahrádkářské kolonie jsou obsazené, nové nevznikají. Řešením je proto pořízení rekreačního objektu se zahradou. Menší či větší. Někomu stačí pár starých stromů, pod kterými bude o víkendech a o dovolené relaxovat, někdo si chce vybudovat plantáže ovoce a zeleniny, nebo luxusní zahradu s exotickými dřevinami.

Když potřebujete rekonstruovat rekreační objekt

Jenom 8 % vlastněných rekreačních objektů v ČR je celoročně obyvatelných. Většinu z nich majitelé využívají pouze sezónně. Mnoho chat a chalup potřebuje rekonstrukci. I na rekonstrukci lze u rekreačního objektu získat hypotéku.

Co dělat, když zdědíte chalupu, ale dědiců je více?

Pokud se rozhodnete získat objekt pouze pro sebe, lze další spoludědice, a nyní i nové majitele rekreačního objektu, vyplatit. Jestliže na to nemáte, vyřeší to opět hypotéka na rekreační objekt.

Rekreační objekt od základu

Rekonstrukce starých nemovitostí je velice náročná. Mnohdy se od řemeslníků dozvíte, že by bylo objekt lepší zbourat a postavit nový. Než se pouštět do záchrany starých ruin, nechte si postavit novostavbu rekreačního objektu. I zde vypomůže hypotéka.

Kde získat hypotéku na rekreační objekt?

Peníze na chatu či chalupu formou hypotéky nabízí Hypoteční banka. Získat lze až 70 % odhadní ceny rekreačního objektu. Minimální výše hypotéky je od 300 000 Kč. Hypoteční banka umožňuje splácet 5 až 40 let. Volit si máte možnost i pevnou úrokovou sazbu na 1, 3, 5, 7 nebo 10 let. Ručit lze kupovaným rekreačním objektem nebo jinou nemovitostí.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.