Hmyzí populace slábne a potřebuje naši pomoc

„Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali.“ Asi jste sami poznali, jaká slavná kniha touto větou začíná. Zatímco Karafiátovi Broučci jsou poetickou pohádkou pro malé děti, současný reálný svět brouků, a potažmo celé hmyzí říše tolik poezie nenabízí.

HMYZ:

Jedná se o třídu šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků (hlava, hruď, zadeček). Pro všechny druhy je charakteristické, že mají tři páry nohou, většinou mají složené oči, tykadla a jsou jedinými členovci, kteří umějí aktivně létat. Jde o nejrůznorodější skupinu živočichů na naší planetě, která zahrnuje přes milion popsaných druhů. Hmyz představuje více než polovinu všech známých žijících organismů. Počet druhů se pouze odhaduje, a to v rozmezí 6 až 10 milionů. Podle některých měření hmyz představuje přes 90 % všech živých forem na Zemi.

Čím jsou užiteční?

Tito drobní tvorové mohou být pro lidi v podstatě neviditelní, a když už s nimi má člověk co do činění, často jde o nějaké štípance či kousance. Přesto je jejich role na Zemi nezastupitelná. „Hmyz je základní složkou ekosystémů, podmiňuje jejich fungování. Má celou řadu funkcí. K těm nejdůležitějším se řadí recyklace živin, opylování rostlin a také jsou zdrojem potravy pro další stupně potravních řetězců, například pro většinu ptáků a plazů, všechny obojživelníky a také velké množství savců,“ uvedl biolog profesor David Storch, který přednáší například na pražské Karlově univerzitě.

Je tedy jasné, že bez hmyzu by to nešlo. Co by se vlastně stalo, kdyby všechen hmyz z naší planety zmizel? Podle Storcha by to mělo pro lidstvo fatální následky. „Pevninské ekosystémy by v podobě, jakou teď mají, zanikly.“

Hmyzí populace se snižuje

Je proto důležité všímat si, jak na tom hmyz je. Možná jste sami postřehli, že to není, co bývalo. Pocitově vám nejspíš přijde, že hmyzu je méně a některé druhy téměř vymizely. Tyto dojmy bohužel podporují vědecká fakta a měření. „Situace se zhoršuje. Hmyzí populace se zmenšuje a na mnoha místech hmyz lokálně a regionálně vymírá,“ potvrdil Storch. Je tedy na čase, aby se lidé o drobný hmyz začali pořádně zajímat a vnímat jeho nezastupitelné místo.

Jak hmyzu pomoci?

Pomoct hmyzu, a potažmo celé přírodě může každý z nás a nemusí to být nic náročného. Vhodné je například rozmisťování hmyzích hotelů. Podle Storcha určité snadné kroky zvládne kdokoliv. „Je třeba podporovat pestrou, různorodou a mozaikovitou krajinu s minimem chemizace. Některá opatření na podporu hmyzu jsou jednoduchá. Na jedné straně třeba nekosit trávníky až nadoraz, na té druhé zamezovat zarůstání krajiny křovím.“ Jiná už tak snadná nejsou. „Někdy je potřeba celkem drastických disturbancí včetně vypalování a pojezdů těžké techniky,“ popsal biolog.

Určitě je dobré se o tuto problematiku zajímat, chodit do přírody, dívat se kolem sebe a číst. „Zkrátka se lidé musí snažit o tom něco dozvědět. Literatury už je dost,“ uzavřel Storch.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.