Hlasujte pro Český ostrovní dům v celosvětové soutěži o společensky nejodpovědnější projekt!

Ztotožňujete se s idejemi udržitelného rozvoje a zajímají vás projekty, které se snaží naplňovat jejich cíle? Organizátoři Cen SDGs vybrali sedm společensky nejodpovědnějších projektů a jedním z nich je i Český ostrovní dům. Co to je?

Nevídaný úspěch zaznamenal projekt Český ostrovní dům, který byl minulý týden v obrovské konkurenci téměř 250 subjektů odbornou porotou vybrán mezi 7 finalistů celostátního Ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost. Nyní se do hlasování může zapojit široká veřejnost.

Zapojte se do hlasování a podpořte Český ostrovní dům!

„My tomu tak nějak pořád nemůžeme uvěřit. Vůbec jsme nominaci nečekali. Octli jsme se ve společnosti úžasných projektů, které mnohdy pro své aktivity disponují obrovskými zdroji peněz. Tak my to nemáme, celý tým makáme už skoro dva roky z nadšení a ze snahy být něčím užiteční. Lidi nám píšou krásné zprávy a reakce. Jsme opravdu vděční za každý hlas, který dostaneme, i kdyby to nakonec nedopadlo,“ popisuje své pocity Pavel Podruh, zakladatel projektu Český ostrovní dům.

Co je ostrovní dům?

Projekt Český ostrovní dům, který byl zahájen v roce 2016, si dává za cíl hledat způsoby, jak vytvářet ekonomicky i ekologicky soběstačné budovy při zachování současného standardu bydlení. Slovo „ostrovní“ v názvu představuje právě soběstačnost, které má být dosaženo za pomoci spojení pokročilých technologií a šetrnosti.

Hlavním pilířem činností Českého ostrovního domu je stejnojmenná soutěž pro nadané studenty architektury a stavebnictví. Jejím cílem je navrhování inovativních projektových studií šetrných staveb v různých velikostech a podobách. V současné době se také za přispění špičkových profesionálů připravuje veřejně přístupný prototyp ostrovního domu, který přinese laikům i odborníkům příležitost dozvědět se více o tom, jak může fungovat ekologičtější a ekonomičtější domov.

Projekt Český ostrovní dům spojuje partnery z oblasti technologií, finančnictví, akademické sféry i médií. Díky společenské odpovědnosti a cílům, které propojují zájmy soukromého sektoru a státní správy, byl projekt vybrán mezi sedm společensky nejodpovědnějších projektů v ČR v rámci hodnocení Cen SDGs. Vy nyní můžete Český ostrovní dům podpořit v celosvětovém veřejném hlasovánízde.

Veřejnost rozhodne v online hlasování podle systému Demokracie 21. Hlasy se ověřují pomocí SMS a unikátního PIN kódu, což garantuje, že každý hlasující odhlasuje opravdu jen jednou, i když je to trošku nepohodlné.Hlasování je zdarma a organizátor garantuje, že telefonní čísla nejsou nikde shromažďována a nebudou dále využita.

Ocenění, které v České republice pod názvem Česko mění svět propaguje celá řada známých osobností, organizuje Centrum OSN v Praze, Úřad vlády ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ve světě mu své tváře propůjčili například Chris Martin z Coldplay, John Legend, Kate Winslet, Matt Damon, Meryl Streep, Pink nebo Stevie Wonder.

SDGs (Sustainable Development Goals), tedy cíle udržitelného rozvoje, jsou celosvětové priority a cíle pro období do roku 2030, na kterých se shodlo všech 193 členských států OSN včetně České republiky a které by měly pomoci řešit světové problémy. Cílem Cen SDGs je pak vyzdvihnout a ocenit v ČR kroky směrem k naplňování SDGs, stejně jako úsilí českých firem a organizací začlenit udržitelnost do své strategie. Důležité je také zviditelnění konkrétních aktivit a strategií, které mohou inspirovat a motivovat další subjekty i veřejnost k zapojení SDGs do svého běžného života.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.