Fotografický trik nebo realita?

Ve světě rychlých změn, nových technologií, neobvyklých problémů a kreativních řešení jsme také svědky podivné architektury. Ve společnosti internetu, který je přeplněn tolika neobyčejnými myšlenkami, jsou lidé zmateni, co je skutečné a co ne. Dokonce i v architektuře lze narazit na tak zábavné a tak hloupé vzory, které možná někdo opravdu realizoval, ať už jde o vlastní domov, chrám či přístřeší. Je to výplod podivného přání majitelů, výsledek jasné představy architektů či chaotické práce fotografa nebo co vlastně? Zkuste hádat...

Dejme tomu recyklovaný patchworkový dům „co dům dal“ ve španělském stylu. Hotové umělecké dílo svého druhu.

no-ordinary-homes-1foto: Architectureadmirers.com

Baba Jaga chaloupka na kuřích nožkách jako živá, že? Až na ten totem medvěda, asi po vzroru majitele. Tady se někdo až moc dívá na ruské pohádky…

xeuGPlwfoto: Prorecordingworkshop.lefora.com

Také byste se zde na den rádi pochlubili, že jste si postavili dům? Nic není nemožné! Nafukovací dům – že by vážně výsledek klasické sousedské závisti? Děti musí být nadšené!

118731_89150417foto: Cda.pl

Umělecké školy jsou zde prý proto, aby si studenti vyzkoušeli, co po dokončení školy v architektonické praxi už nebudou mít šanci realizovat. Pozoruhodné, trochu nám to však připomnělo testování nápadů z celé katedry architektury.

no-ordinary-homes-5foto: Architectureadmirers.com

Malovaný dům, důkaz, že ne úplně vždy je v jednoduchosti síla. Tedy, jak se to vezme. V případě tohoto jednoduše překombinovaného domu s dětskými motivy, je jí až moc. Nezvládli byste ho vymalovat i vy?

587bc64ffade5eef51b6a2dcbb4d7130foto: Kefaloniamas.gr

Bojíte se hromů a blesků? V případě tohoto kostela buď tomu muselo být zcela obráceně. Možná se místní rozhodli „katastrofě“ předcházet a potenciálně vzniklé zlomy zříceniny si vytvořily sami a spojily k sobě, anebo taky ne. Co myslíte vy?

no-ordinary-homes-4foto: Architectureadmirers.com

Je to trik, nebo realita? Napište nám!

 

 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.