Ekonomické a ekologické bydlení

Bydlet ekologicky znamená bydlet ekonomicky. Umíme to ale?

V čem jsou ekologické stavby lepší než ty běžné? Jsou především ekonomičtější pokud jde o provoz, a tedy i šetrnější k životnímu prostředí. Jenomže lze je dnes pořídit za rozumnou cenu?

Málokdo by nechtěl ekonomičtější bydlení. Tím se rozumí zejména co nejnižší náklady na energie – vodu, topení, stočné, elektřinu, případně zdroj vaření.

Pokud jde o ekologii, málokdo si v dnešní době nepřipouští současné klimatické změny. I v důsledku toho se dostává bydlení, které nepředstavuje zátěž pro životní prostředí, stále naléhavějším tématem. Ekotechnologie však často ignorujeme z důvodu již zmíněných přemrštěných cen – protože si říkáme, že tolik finančních prostředků do toho prostě nejsme ochotní a leckdy ani schopní investovat.

Fotovoltaická energie ze solárních panelů

Kdo se dnes pouští do stavby, rozhodně by měl stavět ekologické bydlení

Myslete na budoucí nižší náklady na energie, a tedy provoz domu. S financováním vám pomůže Zelená hypotéka, které nabízí mnoho výhod.

Kdo bydlení již má, rozhodně by měl zamezit největším ztrátám domu. Kde je hledat? Obvykle v oknech, dveřích, ve střeše a v plášti domu. Ale šetřit se dá začít i v malém, a přitom zcela poznatelně. Co třeba konečně vyměnit staré žárovky za LED? Rozdíl na účtu rozhodně poznáte. Pomohou i další maličkosti. Pravidelné čištění bojleru, preferování sprchování před koupáním, odmrazování mrazničky, využívání dešťové vody k zalévání zahrady, nebo třeba nahrazení starého zvětralého těsnění v oknech za nové.

Úsporná led žárovka

Dotace 2020 na ekologičtější a i ekonomičtější bydlení

Rozhodli jste se do „zeleného“ bydlení pustit? Můžete ušetřit díky státním příspěvkům. Stále jsou v běhu zajímavé dotace. Pro rok 2020 jde o dotace na fotovoltaiku (pro osobní potřebu – především ohřev vody a akumulaci energie), dotace Dešťovka (zachytávání srážkové vody pro zahradu, akumulace srážkové vody pro zahradu a splachování, přečištění odpadní vody a její využití jako srážkové), dotace na kotel (Kotlíková dotace – je ve zprávě jednotlivých krajů) a dotace na novostavby (na domy s velmi nízkou energetickou náročností).

TIP: Chcete-li se pustit do ekonomické stavby, zkušenosti jiných lidí hledejte dříve, než je pozdě. Nechte si poradit, které technologie se z ekonomického pohledu skutečně vyplatí, a co je jen marketing firem. Inspirujte se zde.

Nádrž na dešťovou vodu

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.