Dřevěné podlahy přežijí desítky i stovky let. Jak je opravovat, nám poradil truhlář Ondřej Panocha

/ROZHOVOR/ - Krásná dřevěná historická podlaha jak ze zámku, ale chybí jí šmrnc, trochu vrže a neleskne se. Chtěli byste ji oživit? Žádný problém. Jak na obnovu dřevěné podlahy, nám v rozhovoru poradí umělecký truhlář, řezbář a milovník dřeva Ondřej Panocha.

Proč bychom měli chtít starou dřevěnou podlahu opravit, a ne vyměnit?

Protože to ve většině případů, kdy se podlaha úplně nerozpadá, není nutné. Dřevo narozdíl od jiných materiálů vždycky lze obnovit, zbrousit a vyleštit.Korek se prošoupává, lino puchří, kachličky se vyviklávají a rozbíjejí a laminát je náchylný na poškrábání, které už nepřebrousíš. Palubková podlaha nebo parkety při údržbě přežijí desítky i stovky let. Samozřejmě záleží na materiálu, ale rozhodně jsou dřevěné podlahy nejsnadněji obnovitelné. A ta obnova navíc je jak časově, tak finančně výhodnější než poklad nové krytiny.

Jak poznáme, že naše dřevěná podlaha ještě zaslouží obnovu?

To záleží na mnoha faktorech. Jestli je podlaha mechanicky porušená tak, že se musí dodávat nový materiál, je potřeba spočítat si, jestli do toho můžeme a máme chuť investovat. Záleží i na tom, jak byla povrchově upravená a co z té povrchové úpravy ještě zbylo. To člověk pozná od oka.

Představme si, že jednu takovou podlahu máš před sebou, jak bys začal?

Podívám se, z čeho to je a co je špatně. Parkety zkontroluju, jestli do sebe všechny zapadají. Existují i různé typy parket, některé jsou samostatně rozebíratelné a stačí je vysunout, upravit podklad a vrátit zpět, jiné jsou spojené pomocí per a drážek a tyto je nutné postupně rozebrat a pak ve stejném klíči složit. Dobré je si je vedle skládat jako puzzle, abychom věděli, jak a kam je vrátit. U poškrábaných podlah je to snazší, poznáš, jaké rýhy do sebe zapadajía jaké ne.

Palubky se většinou dají snadněji rozebrat, pokud nejsou přelakovány tlustší vrstvou laku nebo epoxidu, a většinou jsou připevněné vruty, takže stačí akušroubovák a chvilka rozvahy nad systémem, jakým jsou navzájem propojeny.

Problém může nastat, když podklad podlahy není vyrovnaný. To se musí celá krytina odebrat a podklad vyrovnat.

Jak postupovat dál?

Teď je na řadě broušení. K tomu je potřeba samozřejmě bruska, ideální je zapůjčit si v půjčovně nářadí brusku na podlahy. Tam po vás budou chtít složit zálohu na stroj, což je v řádech tisíců, ale vlastní půjčovné na den činí většinou pár stovek. S bruskou člověk dostane i sadu brusných papírů s různou hrubostí. Půjčit si lze i brusku pro méně dostupná místa, jako jsou rohy, prostory pod topením a podobně.

Pokoj, kde se bude brousit, bude během práce hodně zaprášený a bude v něm hluk. Je třeba ho celý vyklidit. Brousí se pokud možno co nejvíc po směru vláken dřeva, což je u parket komplikované. Parkety se brousí v místnosti vždy stejným směrem, ne křížem – tedy brousím vždy pruhy rovnoběžně vedle sebe.

Důležité je použít správné hrubosti papíru. Vždy se používají papíry od nejhrubšího po jemný.

Pokud už je podlaha chatrnější a několikrát broušením upravovaná nebo je vrstva povrchové úpravy už zcela ochozená, hrozí, že podlahu člověk může probrousit, proto bych postupoval opatrně a nepoužíval nejhrubší brusný papír, který spíš už hobluje než brousí a je určen na tlusté vrstvy laku, a ne na dřevo. Na to si dávám nejvíc pozor u podlah z měkkých dřev jehličnatých stromů.

A co povrchová úprava?

Tady záleží na penězích a na velikosti plochy, protože u větších ploch je rozdíl v cenách za olejový vosk, lak nebo epoxid výrazný. Nejlevnější a zároveň na aplikaci nejsnadnější varianty bývají olejové vosky, ale pravdou je, že kvalitní olejový vosk se také může pořádně prodražit. Vosky se aplikují štětcem na povrch a jsou nejpříhodnější pro drobné korektury a opravy. Vosk bych doporučil všem domácím kutilům, protože míchat epoxidy nebo lakovat může být alchymie a ne vždy nezkušený člověk dokáže vše vychytat tak, aby se práce dobře povedla.

Jak by se člověk měl k podlaze chovat, aby tahle renovace dlouho vydržela?

Slušně! A měl by používat rozlešťovací vosk. Nebo koberec, to je 100% ochrana i proti okoukání, ale je to asi taková výhra, jako kdybys šla do kina s páskou přes oči.

Děkujeme za rozhovor.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.