Chrostíci se představili jako špičkoví šperkaři

Škudlinka, Větvík a Škeblík jsou jména tří prvotřídních šperkařů, kteří své výrobky poskytli na naši červnovou prodejní výstavu. Co na tom, že jde o chrostíky?

Chrostíci jsou drobní motýli, jejichž larvy žijí ve vodě a staví si charakteristické rourkovité domečky z různých materiálů, jako jsou písek, dřívka, spadané jehličí a všechno, co najdou na dně vodních toků. Každý druh chrostíků má raději jiný stavební materiál, ale všichni chrostíci jsou opravdu pilní a šikovní stavitelé.

SEZNAMTE SE S CHROSTÍKY

NA LOVU CHROSTÍKŮ

Výrobky našich tří chrostíků byly jedinečným hitem prodejní výstavy, která se uskutečnila na naší pražské centrále. K prodeji byly nejen jejich výrobky, ale také šperky, které naši zaměstnanci vytvořili na kreativní akci Outdoor.

Celkově jsme na podporu samostatného bydlení vybrali téměř 61 tisíc korun.

Výstava skončila velkým úspěchem a my jsme rádi vydělanou částku předali přítomným zástupcům Domova Pod Skalami a školy Výmolova.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.