Bzučící ohrožení? Přečtěte si, kdy jsou včely, vosy a sršně nebezpečné a kdy si jich stačí prostě nevšímat

Jediné žihadlo dokáže naprosto zničit celé krásné letní odpoledne, obzvlášť když jste alergičtí. A co teprve, když místo jedné včely okupuje vaši zahradu celý roj? Jak postupovat a kdy už volat hasiče, když se ve vašem okolí usadí bzučící hrozen včel nebo najdete hnízdo vos či sršní?

Proč se vlastně hmyz rojí?

Rojení je přirozený způsob nepohlavního rozmnožování některých druhů společenského hmyzu, například včel nebo mravenců. Od původního roje se oddělí jeho část a pod vedením nové mladé královny si hledá vlastní místo k životu. Hrozen roje se často usadí na větvi, kmeni stromu nebo třeba trámu střechy a nějakou dobu tak zůstane. Včely pátračky mezi tím hledají správné místo pro usazení včelstva. Lidská obydlí včely příliš nelákají, dávají přednost spíš dutinám stromů, škvírám ve zdech nebo krovům opuštěných stavení.

Zavolejte strážníky. Hasiče jen při ohrožení

Podle odborníků jsou rojové včely klidné a neútočí. Nemají totiž hnízdo, které by bylo třeba chránit. Když se ve vaší blízkosti usadí roj, nejdůležitější je nepanikařit a zachovat klid. Pokud nejste alergičtí a budete se držet v rozumné vzdálenosti, nic vám nehrozí. Jestliže vám roj významně nepřekáží, nechte ho a jen ho pozorujte – většinou do druhého dne odletí, nebo se usadí nastálo. Pokud si nejste jistí, kontaktujte včelaře v okolí – ten vám poradí a pomůže. Když včelaře neznáte, obraťte se na městskou policii, která ho přivolá, popřípadě osloví zdravotního referenta místního Českého svazu včelařů (ČSV).

Hasiči vyjíždějí k likvidaci rojů v případě, že hrozí reálné nebezpečí, tedy v situaci, kdy se roj usadí na veřejném prostranství – na veřejné budově, dětském hřišti nebo třeba v mateřské školce. Důvodem k zásahu je i bezprostřední riziko pobodání dítěte, seniora nebo alergika. Nezbytnost zásahu hasičů posoudí vždy operační důstojník. Někdy slouží hasiči jako asistenti zasahujícího včelaře, kterému poskytují potřebnou techniku, například vysokozdvižnou plošinu.

V žádném případě se nesnažte roj odehnat svépomocí, napadení koštětem nebo třeba proudem vody včely vyhodnotí jako život ohrožující útok a jejich odvetu si budete hodně dlouho pamatovat. Včely útočí jen při pocitu nebezpečí, aby narušitele zahnaly od včelstva, i za cenu smrti jedince.

Vosy a sršně – pomocníci zahrádkářů

Najdete-li ve své blízkosti hnízdo vos nebo sršní, opět platí, že nejdůležitější je zachovat klid. Sršně jsou sice veliké a působí nebezpečně, nejsou však agresivní a na člověka zaútočí jen v případě bezprostředního ohrožení hnízda nebo konkrétního jedince. Sršně i vosy navíc pomáhají zahrádkářům při likvidaci škůdců – pokud vám tedy akutně nevadí, nechte je být.

Hnízda, ve kterých sršně a vosy žijí, jsou z hmoty podobné papíru a mají kulovitý tvar. Najdeme je nejčastěji na půdách, v krovech stodol nebo na podobných chráněných místech. Usídlit se však mohou i ve zdech nebo v zemi. V každém hnízdě žije kolonie jeden rok. Zimu pak přečká jen královna a na jaře založí novou kolonii v novém hnízdě.

Se včelami, vosami i sršněmi je nejlepší žít v symbióze, protože jsou součástí ekosystému přírody. Jste-li však alergičtí, buďte nesmírně obezřetní. Pokud dostanete žihadlo, bolest, zarudnutí, pálení i výrazný místní otok patří k normální reakci na hmyzí jed. Jestli se však dostaví celkové příznaky, například když při bodnutí do končetiny otéká hrdlo, přichází nevolnost nebo dýchací potíže, IHNED vyhledejte lékařskou pomoc nebo volejte záchranku.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.