Buďte pasivní

Pasivní domy reprezentují dnešní nejvyšší energetický standard se slibem snížení spotřeby tepla až o 90 %. Rozšíření pasivních domů by mohlo mít dramatický dopad na šetření energie. Průzkumy ukazují, že budovy jsou zodpovědné za 48 % skleníkového plynu a spotřebují až 76 % vyrobené elektřiny. V energetické říši představují pasivní domy fascinující možnost pro nové stavby a rekonstrukce.

Palatine+Passive-1-2177 foto: Mb-architecture.com

Přednost pasivního domu na první pohled neuvidíte, vypadá jako obyčejný rodinný dům. Příkladem je Palatine House v Seattlu, postavený v roce 2015 studiem Malboeuf Bowie Architecture. Dům čerpá energii z přírodního zdroje energie – slunce. Sluneční svit, teplo vyzařované od lidí či od elektrických přístrojů vede k pasivním tepelným ziskům. Všechno zbývající teplo je zajišťováno velmi malými zdroji. K úspoře tepelné energie pomůže také vhodné zateplení či vzduchotěsná obálka budovy v kombinaci s řízenou ventilací a rekuperací vzduchu. To vede ke snížení nákladů na vytápění. Mohlo by se zdát, že velkými okny odejde velké množství tepla. Právě naopak. Dům získává teplo z velkých prosklených oken s trojsklem směřujících na jih, která nepustí žádné teplo z interiéru. Tyto všechny vlastnosti dělají z obyčejného domu dům pasivní.

Palatine+Passive-2-2127 (1)

Palatine+Passive-3-447

Palatine+Passive-10-243

Palatine+Passive-8-060
foto: Mb-architecture.com

Snoubení nové technologie s tradiční typologií venkovského domu skrývá pasivní dům v údolí vesnice Trallong, jihovýchodní Wales.

01_Feilden_Fowles_Ty_Pren_5

03_Feilden_Fowles_Ty_Pren_5

05_Feilden_Fowles_Ty_Pren_5foto: Homebydleni.cz

K ještě větším úsporám energií přispívají domy aktivní či nulové. Ty se vyznačují tím, že kromě tepelné energie vyrábí i elektrickou pomocí solárních panelů, tudíž jsou zcela samostatné a jejich výroba energie je bez emisí CO2. Zástupcem nulového domu je nově zrealizovaný dům KODA, který vyrobí více energie, než spotřebuje. Je postaven z prefabrikovaných dílů, a tak může cestovat spolu s majitelem na jakékoliv místo. Na střeše jsou umístěny solární panely zajišťující samostatnost domu.

KODA-by-Kodasema-1-1020x610

KODA-by-Kodasema-13-889x601

KODA-by-Kodasema-14-1020x610foto: Inhabitat.com

Jasným zástupcem aktivních domů je B10 Active House, který získal iF Design Award za rok 2016. Dům se pyšní třemi nulami – nulový odpad (všechny materiály jsou recyklovatelné), nulové emise CO2 a nulová energie.

footer-vision-1920-960

house-b10-stuttgart-germany-everythingwithatwist-04

house-b10-stuttgart-germany-everythingwithatwist-05
foto: Ah-aktivhaus.com

Princip aktivního domu je demonstrován na schematickém obrázku rodinného domu Sunlighthouse v Rakousku.

8634dbc1d00ade097f673b0e7e2205a4foto: Archdaily.com.br

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.