Budoucnost lidí bude taková, jakou si ji udělají

Profesor David Storch je biologem a vysokoškolským pedagogem, který se zabývá makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Povídali jsme si s ním o hmyzu, jeho důležitosti. Zajímaly nás způsoby, jakými můžeme hmyz chránit, a také jsme zkusili nakousnout možné scénáře budoucího vývoje.

Hmyz je základní složkou ekosystémů. Znamená to, že jeho stav ovlivňuje veškerý život na Zemi?

Přinejmenším na pevnině ano.

Situace s hmyzí populací není nejlepší, jak jste ostatně uvedl v jednom z našich předchozích článků. Při pohledu na současnou společenskou situaci ve světě jste v dalším vývoji spíše optimista, nebo u vás převládají černé myšlenky?

Spíš mě ohromuje ta obrovská a zásadní nemožnost předpovědět další vývoj. Svět se tak rychle mění, že nelze určit, zda po pár letech převládnou spíš negativní, nebo pozitivní trendy. Na jednu stranu tu máme moderní průmyslové zemědělství, které je hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti a které se bude ještě dále rozvíjet a šířit, na druhé straně jsou tu nejrůznější občanské iniciativy a rostoucí povědomí o ekologických problémech. Do toho vstupuje politika, demografický růst a dynamika samotné prudce se měnící přírody. Nemyslím, že dojde ke globální apokalypse (která by asi nastala, kdyby hmyz úplně vymřel), ale určitě budeme překvapeni tím, co se bude dít.

Musíme při pomoci hmyzu spoléhat na politiky, nadnárodní koncerny a jiné globální hráče, nebo je to opravdu záležitost každého jednoho z nás?

Obojí. Politici a globální hráči nastavují pravidla a omezení (včetně například dotačních pravidel, daní a podobně), v rámci nichž může pomoci každý z nás. A to i tlakem na politiky a globální hráče v tom, jak nastavit ta pravidla.

Některý hmyz lidé zcela upřímně nesnáší, přesto i on je důležitý a potřebný. K čemu máme komáry, klíšťata nebo ovády?

Paraziti se podílejí na regulaci populací svých hostitelů a někteří, jako ti komáři, představují potravní základnu pro některé obratlovce i jiné bezobratlé. Obecně se špatně určuje role jednotlivých druhů v ekosystémech, poněvadž ta se mění místo od místa a čas od času a může být hodně „za roh“. A přitom některé druhy zkrátka hrají mnohem menší roli než jiné. Předem to ale skoro nikdy nevíme.

Udržitelný život a snaha o zachování přírody pro budoucí generace se velmi rychle (po letech čekání) dostává do čela debat státníků a politických špiček. Přesto mám pocit, že hmyzí problematika je upozaděná. Proč tomu tak je? Je málo sexy? Neexistuje populisticky snadné „řešení“ typu konec prodeje plastových brček ve fast foodech?

Je to relativně nové téma, na nějž se začalo masověji upozorňovat až v posledních pár letech. Ale neřekl bych že je úplně upozaděné. Koneckonců v Německu se dostalo do vládního programu a myslím, že bude čím dál tím důležitější. Ale pravda je, že neexistuje snadné řešení, ale to ve skutečnosti platí i o těch plastech a skoro o všem. Přesto je spousta věcí, co se dělat dají.

Hypoteční banka se rozhodla rozmisťovat hmyzí hotely. Je to podle vás přínosná aktivita? Co dalšího by mohla pro hmyz udělat?

Hmyzí hotely pomoci mohou, ale je to jen střípek. Spousta druhů hmyzu vyžaduje různé jiné biotopy a hlavně pestrou krajinnou mozaiku bez pesticidů. Nejvíce v tomto ohledu mohou udělat vlastníci pozemků a hospodařící zemědělci; spoustu užitečné práce dělá i řada nevládních organizací prostřednictvím pastvy nebo jiné specifické péče o krajinu (třeba i vypouštění velkých býložravců, jako jsou zubři, koně, i tzv. pratuři sem patří). První krok je snažit se o celé situaci něco dozvědět a pak se podle možností zapojit do různých iniciativ. Změny krajiny jsou dalekosáhlé a netriviální, spousta lidí třeba pořád netuší, že v současnosti je hlavním problémem její zarůstání, následkem čehož mizí ta jemnozrnná mozaika udržovaná generacemi tradičně hospodařících sedláků.

Blíží se podzim. Jak se v tomto období k hmyzu chovat? Co třeba trávníky, máme je sekat?

Trávníky se občas sekat musí, jinak by zarostly a proměnily se v něco jiného, ale nemělo by se to přehánět. Rozkvetlá louka je hezčí a užitečnější než trávník sekaný každou chvíli. Na začátku podzimu je spousta hmyzu ještě aktivní, některé druhy mají dokonce vrchol své aktivity, takže na péči o hmyz není nikdy pozdě.

Řekl jste, že kdyby hmyz z planety zmizel, zanikly by pevninské ekosystémy v té podobě, jak je známe dnes. Zkuste si trochu zahrát na autora science fiction, jak by to na Zemi nově vypadalo?

Vymřela by většina ptáků, celé velké skupiny savců (netopýři, hmyzožravci) by byly totálně zdecimovány, totéž se týká plazů a obojživelníků. Zcela by se proměnila vegetace; vymřely by rostliny závislé na opylování hmyzem, jiné by z toho profitovaly; rostliny, které dnes profitují z toho, že se účinně brání hmyzu, by ztratily svou evoluční výhodu. Rozklad odumřelé organické hmoty by probíhal jinak, možná by vzrostla role hub. Tropy, v nichž hrají zásadní roli pro recyklaci živin termiti, by se proměnily k nepoznání a i jiné biomy by vypadaly velmi jinak. Nějaká vegetace by byla všude, ale jiná a skoro bez zvířat.

Když to trochu přeženeme, má člověk na Zemi nějakou budoucnost? Platí, že člověk planetu k životu potřebuje, planeta člověka nikoliv?

To jistě platí. Člověk na Zemi má takovou budoucnost, jakou si udělá.

Abychom rozhovor neskončili chmurně, máte nějaký oblíbený hmyz? A proč?

Nejsem entomolog, ale rád s kolegy entomology chytám hmyz na světlo, líbí se mi na tom ta rozmanitost a moment překvapení – některou noc přilítne pár much a drobných motýlků, jindy je plátno pokryté nejbizarnějšími stvořeními. Právě noční motýli se mi asi nejvíc líbí, jejich krása je jemná a nepodbízivá.

Děkujeme za rozhovor.

titulní foto: archiv Davida Storcha

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.