Barokní velkolepost, víno i parkoviště traktorů za socialismu. Vyrazte na výlet na zámek Valtice!

Zámek ve Valticích patří společně se svým sousedem v nedaleké Lednici a opravdu rozlehlým anglickým parkem se spoustou menších i větších okrasných staveb na seznam chráněných památek UNESCO. A protože máme v celé naší republice pouze dvanáct památek pyšnících se tímto „titulem“, rozhodně byste neměli s návštěvou otálet. Navíc právě začaly letní prázdniny, a tak je ideální příležitost se do této „Mekky“ všech vinařů, milovníků vína a cykloturistů vypravit.

Mezi Rakouskem a Moravou

I když dnes Valtice patří mezi oblíbenou a navštěvovanou lokalitu u nás, není tomu zas tak dávno, kdy se celá oblast nacházela na území Rakouska. K tehdejší Československé republice se připojila až po skončení 1. světové války, respektive po podepsání mírové smlouvy v roce 1919.

Hranici probíhající Lednicko-valtickým areálem dodnes připomíná Hraniční zámeček, který byl záměrně postaven z jedné poloviny na území Moravy a z druhé na území Rakouska. Ostatně, o tom svědčí i nápis na průčelí zámečku„Zwischen Österreich und Mähren“, který lze přeložit jako „Mezi Rakouskem a Moravou“. Hranice je zde dnes patrná také díky potoku protékajícímu skrze zámeček.

Hraniční zámeček

Do 12. století a ještě hlouběji do minulosti

Ale zpět k historii valtického zámku… První písemná zmínka o Valticích pochází již z roku 1193, kdy zde stával románský hrad. Valtice jako takové jsou však mnohem starší, neboť dnes již víme, že se zde již dříve nacházelo opevněné místo s pravděpodobně hliněnými a dřevěnými valy.

Jak už to bývá, původní stavba byla později přebudována na gotický hrad, následně přestavěna na renesanční zámek, až se dostáváme do období baroka. Důležitým milníkem v historii Valtic byla 90. léta 14. století, kdy se rozlehlé valtické panství spojilo pod vlastnictvím rodu Lichtenštejnů. Lichtenštejnové vlastnili zámek až do roku 1945, kdy i s dalším majetkem a pozemky připadl státu.

Veduta zachycující podobu Valtic z roku 1670, kde je patrný ještě zbytek středověkého hradu.

Barokní rozkvět

Asi největší stavební rozmach způsobil na zámku nástup barokního slohu. Pod vedením Karla I. z Lichtenštejnu (1569–1627) se značně rozšířila valtická fortifikace, ale především samotný zámek. Jako architekty si kníže pozval jen ty nejpovolanější – císařského architekta ve Vídni Giovanniho Battistu Carlone (1580–1645), ale také slavného Giovanniho Mariu Filippiho (1560–cca 1630), kterého známe v souvislosti s mnoha realizacemi v rudolfínské Praze.

Konírna, divadlo a triumfální cesta

Přestavba a rozšiřování sídla samozřejmě pokračovaly i po smrti knížete, pod vedením jeho syna Karla Eusebia (1627–1684). Kvůli nízkému věku mladého pána měl stavební práce nejprve na starosti Giovanni GiacomoTencalla (1593–1653).

Po nešťastné události, kdy se zřítila klenba nového farního kostela, byl však Tencalla odvolán a na jeho místo nastupuje regionální architekt Ondřej Erna se svým synem Janem Křtitelem, kteří se do podoby zámku zapsali například stavbami okolo prvního nádvoří.

Následně se zde střídali různí architekti a řemeslníci na zakázku dalších členů rodu Lichtenštejnů, z nichž zmíním už jen Antona Johanna Ospela (1677–1756), který přestavěl konírny a hospodářské budovy, ale především zde zanechal významnou urbanistickou stopu v podobě tzv. triumfální cesty.

Za knížete Josefa Václava (1696–1772) se dostala přestavba zámku do finále.V roce 1745 byla tedy barokní podoba zámku dovršena. Na konci 18. století bylo ještě přistavěno zámecké divadlo, které bylo sice později zrušeno, dnes je však v obnovené podobějej opět možné zhlédnout.

Omyl v odborných knihách

K přestavbě zámku se váže také jeden kunsthistorický omyl, kdy byl chybně uváděn jako jeden z autorů přestavby slavný vídeňský architekt Johann Fischer z Erlachu (1656–1723). Konkrétně mu byla připisována zásluha za realizaci saly terreny, později se ovšem zjistilo, že je tato část zámku neobarokní, a tudíž pochází až z 19. století.Tohoto vídeňského velikána známe například jako autora vídeňského Karlskirche nebo Clam-Gallasova paláce v Praze.

Sušárna tabáku a parkoviště traktorů

Na konci 2. světové války byl zámek značně zdevastován, neboť zde byli umístěni ruští zajatci. Po válce byla rozkradena značná část mobiliáře a celé situaci nikterak neprospělo ani zřízení ženského pracovního tábora v roce 1947.Následně se zámek měnil ze sušárny tabáku na sušárnu prádla, skladiště a parkoviště traktorů.

Na lepší časy se začalo blýskat až v 70. letech minulého století, kdy se započalo s obnovou zdevastované památky. Veliký milník pro Valtice nastal v roce 1996, kdy byl zámek zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Obnova však pokračuje nepřetržitě do dnešních dní.

Pokud vyloženě nejste milovníkem umění a historie, nezoufejte, Valtice jsou totiž doslova rájem na zemi pro všechny milovníky vína. Ostatně, přímo pod zámkem se nachází jeden z největších vinných sklepů v okolí…

FOTOGALERIE:

foto zdroj: autor, zamek-valtice.czhranicnizamecek.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.