Altány pro sultány i pro dobrou náladu – jaký zahradní přístřešek se hodí na vaši zahradu?

V parném létě, jako je to letošní, není nad to si trochu odpočinout v zahradě na vzduchu. Hledání stínu je ale otrava. Navíc jej putující slunce neustále posunuje. Nejstabilnějším způsobem, jak si stín na zahradě zajistit, je altán – zahradní přístřešek. Nemáte? A chcete? Žádný problém. Prozkoumejte v tomto článku spolu s námi možnosti altánků a vyberte si, který bude pro vás ten pravý.

Než se do stavby pustíte

Plánujete-li na vaši zahradu umístit stabilní celoroční altán, myslete na legislativní omezení. Na stavbu běžného altánku nejspíš stavební povolení potřebovat nebudete, pokud plánovaný půdorys nepřekročí velikost zastavěné plochy 25m2 a výška stavby nebude vyšší než 5 m. Altán také nesmí být umístěn blíže než dva metry od společné hranice pozemku. Pokud byste jej chtěli mít například u společné zdi či plotu, museli byste si vybavit zvláštní výjimku, která by celý proces stavby mohla pozdržet.

Altán v zeleni tvoří krásný intimní koutek pro relax i posezení s rodinou.

Jaký materiál?

Výběr materiálu je také na vás. Nejčastěji se člověk samozřejmě setkává s altány dřevěnými. Výjimkou ale nejsou ani altány s kovovou konstrukcí, anebo dokonce stany. Ty mají nespornou výhodu mobility. Lze je snadno zabalit a přemístit, kamkoliv se vám zlíbí. Mimo sezónu na vás takový altán počká složený v kumbále a ani nezabere moc místa. Je také variantou nejlevnější a nejrychlejší.

Pohádkový koutek v zahradě díky stanovému altánku postavíte během několika minut.

Dřevo

Dřevěný altán je třeba postavit na podložku, která jej ochrání před vlhkostí a vodou. Odborníci radí umístit dřevěnou konstrukci altánu minimálně 30 centimetrů nad povrch terénu právě kvůli izolaci od vlhkosti. I u malé stavby, jako je altán, je třeba myslet na kvalitní střešní krytinu a funkční odvodňovací systém. Bude-li se v konstrukci usazovat voda, dřevo vícero sezón nezvládne. A to by byla škoda.

Dřevěný altán postavte vždy na nějakou izolační vrstvu.

Kov

Kovovému altánku voda neuškodí. Většinou se ani nepodráží patkami. Oproti dřevěnému je sice mobilnější, ale na druhou stranu není tak bytelný a stabilní. Je třeba dbát na to, aby byl dobře zapuštěn do země. Některé konstrukce se podobně jako stany upevňují k zemi kolíky.

Kovová konstrukce obohacená látkovými doplňky působí romanticky.

Ať už zvolíte jednodušší, nebo náročnější cestu ke stínu, věříme, že si letní počasí užíváte a před vedrem se účelně chráníte.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.